Ниже представлена подробная статистика сообщества LiveJournal ua_etymology, указаны основные SEO показатели журнала, используемые при построении рейтинга блогеров. А также список самых интересных постов блогера.
ua_etymology
Сообщество блогеров
Комментарии
19.0K
Получено
0
Отправлено
Посты (записи)
1,173
Всего
-
В неделю
SEO показатели блога
3,256,489
Alexa Rank
Место жительства
Страна: Украина
Изменение соц. капитала
Максимальный:

120

Минимальный:

87

Текущий:

120

Данные отображаются за последние 180 дней.
Интересы
 «азбучна війна»
 євген желехівський
 іван ужевич
 іван франко
 ізмаїл срезневський
 іменник
 індоєвропейська прамова
 інтернаціоналізми
 історія української мови
 історичні чергування
 історична фонологія
 абетка
 абстрактна лексика
 агатангел кримський
 адвербіалізація
 азбука
 аканний
 акомодація
 акронім
 акцентна парадиґма
 алфавіт
 анахронізм
 андрій білецький
 андронім
 антонім
 антропонім
 аорист
 апостроф
 арістотель
 арго
 архаїзм
 білінгвізм
 багатомовність
 борис грінченко
 буквары
 василь німчук
 ватрослав яґіч
 власні назви
 володимир винниченко
 вульгаризм
 генетична класифікація мов
 глаголиця
 глосарій
 говірка
 гражданський шрифт
 дієприкметник
 дієприслівник
 дієслово
 діалект
 давньоруська мова
 давньоукраїнська мова
 двоїный
 деетимологізація
 демінутивить
 деназалізація
 державна мова
 дифтонг
 етимологія
 етимон
 етнонім
 желехівка
 значенний
 київ
 кирилиця
 кирило і мефодій
 компаративна лінгвістика
 лінгвістика
 лірик
 літератур
 літературна мова
 літературна норма
 лаврентій зизаній
 лексема
 лексикографія
 леся українка
 максим рильський
 максимовичівка
 мелетій смотрицький
 метатеза
 микола зеров
 микола лукаш
 михайло максимович
 мов
 мовознавство
 морфема
 народна етимологія
 норми української мови
 олекса синявський
 олександр колесса
 олександр потебня
 ономастика
 орфографія
 освіт
 підмет
 павло білецький-носенко
 павло житецький
 павло тичина
 палаталізація
 памво беринда
 перифраз
 поезія
 полонізм
 походження слів
 правило девятки
 правопис
 прасловянська мова
 присудок
 проза
 проста мова
 рідна мова
 реченний
 реґіоналізм
 розвиток слів
 руська мова
 рутенізм
 синонім
 склад
 скоропис
 скрипниківка
 словарь української мови
 словеноруська мова
 словник
 слово
 словянські мови
 соціолінгвістика
 спорідненість мов
 старословянська мова
 староукраїнська мова
 степан смаль-стоцький
 стилістика
 стиль
 тарас шевченко
 топонім
 українізація
 україністика
 українська література
 українська мова
 український правопис
 україный
 філологія
 фонетика
 фонологія
 фразеологія
 церковнословянська мова
 чергування звуків
 шевченко
 яків головацький
 ярижка
 ять
Комментарии
Данные отображаются за последние 6 месяцев.
Активность блогера, по часам По московскому времени
Виджеты